DRAFT: This module has unpublished changes.

Arduino Datasheets:

Arduino.pdf

Arduino Mega 2560.pdf

 

BJT Darlington Pair Transistor Datasheet:

TIP120-D.PDF

 

Diode Datasheet:

Diode.pdf

 

Electronic Door Strike

DoorStrike.pdf

 

LCD Datasheet:

LCD.pdf

 

MLX90109 125kHz RFID Transceiver Datasheet:

MLX90109.pdf

 

MLX90109 Application Note Datasheet:

MLX_AT_NE.pdf

 

NMOSFET Transistor Datasheet:

nmos.pdf

 

Schottky Diode Datasheets:

BAR10.pdf

nte583.pdf

 

Tuning Capacitor Datasheet:

SG3019-nd.pdf

 

XBee Datasheets:

Xbee.pdf

XBee-Explorer-v15.pdf

xbeeshield.pdf

 

DRAFT: This module has unpublished changes.